top of page

Anna Einarsson
Anna Einarsson är tonsättare, sångerska, live-elektronik musiker och mer därtill. Annas konstnärliga bana i offentlighetens ljus startade 1990 med Radio Upplands talangjakt, och följdes 1991 av stipendium för sina kompositioner av intresseorganisationen för musikskapare STIM som Sveriges yngsta stipendiat någonsin. Idag, trettio år senare, förgrenar sig Annas konstnärliga praktik ut i fyra olika områden – instrumentalmusik, vokalmusik, elektronisk musik, samt jazz. Anna har släppt sju album i eget namn med egen musik, varav två för de allra yngsta lyssnarna. Anna har dubbel examen som musiker och tonsättare från KMH, Stockholm samt de Montford University, England. 2017 disputerade Anna konstnärligt i musikkomposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm med avhandlingen Singing the body electric – Understanding the role of embodiment in singing and composing interactive music. Hennes verkkatalog inrymmer såväl opera och performanceverk som kör, orkester och elektronisk musik. Anna var initiativtagare till projektet Ljudspår där tre tonsättare under flera dagar använde sig av ljuden från spårvagnen och spelade live på Djurgårdslinje 7 i Stockholm medan den åkte sin ordinarie rutt. En eklektisk hållning till genre präglar det mesta Anna komponerar och som uppstår i denna smältdegel av konstmusik, jazz, experimentell musik och elektroniska klanger.
www.annaeinarsson.com

bottom of page