top of page

Janna Holmstedt använder installationer, iscensatta situationer och bjuder in till vandringar och händelser för att väva berättelser och lyfta fram relationer mellan ting, platser och varelser som ofta förpassats till bakgrunden. Hon är del av konstplattformen (p)Art of the Biomass och verksam som forskare vid Statens historiska museer, där hon leder projektet Humus economicus om jordblindhet och myllans värde i urbaniserade landskap.
 

Hemsida

http://jannaholmstedt.com/

http://partofthebiomass.se/

http://humuseconomicus.se/

bottom of page