top of page

Åsa Stjerna är en svensk installationskonstnär som genom ljud och lyssnande 

undersöker platser som komplexa ekologier.  Hon har bland annat ett flertal olika installationer över flera decenniers tid, arbetat med att ge träd röst att höras och synliggöras. Flera av hennes projekt involverar vidare vetenskapligt samarbete och undersöker hur samarbete mellan vetenskap och konst kan skapa nya konstnärliga format för lyssnande som fördjupar vår relation till världen omkring oss. På detta sätt försöker hon skapa en koppling mellan det förflutna och nuet, det lokala och det globala, och det mänskliga och det mer-än-mänskliga. 

www.asastjerna.com

bottom of page