top of page
Visa mer

OM

I projektet Konstskådning i Hammarskog visar i år sex konstnärer upp sina verk: Anna-Karin Brus, Anna Einarsson, Sofie Proos, My Lindh, Leo Correia och Jessica Faiss (se Konstnärer); platsspecifika verk varsamt inbegripna i dialog med den vackra Hammarskogsviken. Verken bjuder in till en upplevelse som har potential att ta hela människan i bruk genom promenadens förflyttning, en lek mellan det sagda och det skådade, synintryck och hörselintryck, då och nu. 

 

Projekt Konstskådning i Hammarskog vill också diskutera perspektivtagande som hinder och möjlighet. Vi upplever vår tillvaro genom olika raster som är färgade av sådant som våra tidigare erfarenheter, kunskap, kultur, etnicitet och klass. Att se saker ur olika perspektiv är oftast socialt önskvärt, men är det alltid odelat positivt? Finns det en punkt där multipla perspektiv utgör en hämsko? Och i vilka lägen är det istället ett skriande behov av perspektiv? Och vad utgör ett perspektiv?

Under utställningsperioden kan verken beskådas under dygnets alla timmar. Vid ingången finns en QR-kod där man kan tillgå lämna en kommentar om utställningen i en gästbok. 

 

Varmt välkomna!

Tillgänglighet: Området är anpassat för individer med funktionsvariation, se vidare info på Kommunens hemsida.  https://www.uppsala.se/kultur-och-fritid/natur-parker-och-friluftsliv/friluftsomraden-naturreservat-och-leder/friluftsomraden-och-naturreservat/hammarskogs-naturreservat/#stigar-och-leder

IMG_6969 2.JPG
bottom of page