IMG_6969 2.JPG
Visa mer

OM

I projektet Konstskådning i Hammarskog visar tre konstnärer upp sina verk: Anna-Karin Brus, Anna Einarsson och Jessica Faiss (se Konstnärer); platsspecifika verk varsamt inbegripna i dialog med den vackra Hammarskogsviken. Verken bjuder in till en upplevelse som har potential att ta hela människan i bruk genom promenadens förflyttning, en lek mellan det sagda och det skådade, synintryck och hörselintryck, då och nu. 

 

Projekt Konstskådning i Hammarskog vill också diskutera perspektivtagande som hinder och möjlighet. Vi upplever vår tillvaro genom olika raster som är färgade av sådant som våra tidigare erfarenheter, kunskap, kultur, etnicitet och klass. Att se saker ur olika perspektiv är oftast socialt önskvärt, men är det alltid odelat positivt? Finns det en punkt där multipla perspektiv utgör en hämsko? Och i vilka lägen är det istället ett skriande behov av perspektiv? Och vad utgör ett perspektiv?

Under utställningsperioden kan verken beskådas under dygnets alla timmar. Vid ingången finns en QR-kod där man kan tillgå lämna en kommentar om utställningen i en gästbok. 

Den 5 september 2021 kl.14 sker en finissage med Ulrika Wedin som kommer att ge sin kommentar till platsen och utställningen i form av en dansad performance. Missa inte detta! 

 

Vi ber att få önska er alla varmt välkomna!

 

Corona: Samtliga tre verk är förlagda utomhus och nås via gångpromenaden som startar vid herrgården och leder ned mot vattnet. Vi ber att få påminna om att hålla avstånd till sina medmänniskor vid de tillfällen då det eventuellt behövs. P.g.a. pandemin kan vi ej tillhandahålla kikare, utan ber besökare att medta sådan själv. Det går givetvis att besöka utställningen utan kikare också. Det är inte tillåtet att gå fram till verken utanför spången.

Tillgänglighet: Området är anpassat för individer med funktionsvariation, se vidare info på Kommunens hemsida.  https://www.uppsala.se/kultur-och-fritid/natur-parker-och-friluftsliv/friluftsomraden-naturreservat-och-leder/friluftsomraden-och-naturreservat/hammarskogs-naturreservat/#stigar-och-leder