top of page

Alvaro Campo är en konstnär baserad i Stockholm. Han har utbildats vid International Center of Photography i New York och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Campos verk är ofta platsspecifika och uppstår i relation till det offentliga rummet. Hans verk utforskar de förändrande och alltmer flytande verklighetsuppfattningar som uppstår när den mänskliga erfarenheten närmar sig teknologin. Vårt förhållande till världen (och naturen) är en av vår tids största existentiella utmaningar, och han är intresserad av och ofta ta upp det ämnet genom att erbjuda ett alternativt sätt att se på, uppleva eller möta världen.

 

I 2020 visade Uppsala konstmuseum soloutställningen Time Observatory: The measure of change. Hans verk visades också 2021 i samband med Sinopale 6 Biennale i Turkiet. Utsikt inifrån ett Träd  i Norrköping och projektet Plats för Omätbar tid, för Stockholm konst är några av hans offentliga uppdrag. För tillfället arbetar han med bl.a. projektet Reflecting together för Bergen Inclusion Center i Norge. 

bottom of page