top of page

Amanda Selinder

(född 1990, Tranås) är yrkesverksam bioart/textilkonstnär bosatt och verksam i Uppsala, Sverige. I sitt konstnärskap jobbar Amanda med levande processer som tar sig uttryck på olika sätt. Slemsvampar, biofilm, nedbrytarsvampar och färgväxter är några organismer som hon utforskar och försöker lära sig mer om. Någonting som är centralt och återkommande i Amandas arbete är undersökandet av deras förmåga att producera eller absorbera pigment.

De senaste åren har svamparna fått mer fokus och då främst de svamparna som finns runt omkring oss hela tiden men som vi inte ser eller kanske ens vet existera. Svampar som flyger omkring som sporer i luften, lever inuti växters cellvävnad eller slingrar sig som långa, tunna trådar under marken. I det dolda producerar de pigment som en del i deras försvarsmekanism mot UV-strålning eller oxidativ stress. Genom att ta prover från tex växter och placera på näringsagar börjar de svampar som lever inuti cellvävnaden att ta sig ut. De pigmentproducerande svampmycelen får växa tillsammans med sidentyg där de färgas in i abstrakta mönster. Det blir som ett avtryck över svampens livscykel – pigmenten förändras beroende på miljön, svampens ålder eller om den behöver försvara sig mot en annan art eller individ. Genom textila abstrakta installationer och pågående odlingar gör Amanda den osynliga biologiska mångfalden synlig. 

Amanda har en kandidatexamen från HDK i Göteborg och School of Visual Arts i New York (2016). Sedan dess har hon ställt ut både nationellt och internationellt, däribland Kalmar Konstmuseum, Österängens konsthall i Jönköping, Art lab Gnesta, Uppsala konstmuseum, Soft galleri i Oslo, Moscow International Biennale for Young Arts, the cluster gallery i New York och Gallery KC väst i Göteborg. 2023 fick hon konstnärsnämndens två-åriga arbetsstipendium och 2021 Uppsalas kulturstipendium.

bottom of page