top of page

Janna Holmstedt
Metamorphoses | Förvandlingar
GPS-styrd ljudinstallation

[This work is available in English, please scroll down]

 

 

 

Metamorphoses är ett GPS-styrt ljudverk som du kan lyssna till i närheten av Hammarskogs herrgård. Ta med bra hörlurar för bästa upplevelse. Du använder din egen mobiltelefon och lyssnar genom appen ECHOES.xyz.

Om du sjunker ned vid ett av de gamla träden, känner barken mot din kropp och lyssnar, tas du med på en förvandlingsresa. Ljudverket är inspirerat av Ovidius Metamorfoser, där två människor efter ett långt liv tillsammans får sin önskan uppfylld – att få dö samtidigt så en av dem inte behöver begrava den andra. Snarare än att möta döden upplever de en förunderlig förvandling. Ljudlandskapet är komponerat av ljud genererade av solen, växters fotosyntes, och små organismer i vår närhet. Verket är en meditation över vänskap, sorg, kärlek och att välkomna det omvälvande.

Ljud, röst, komposition, bild: Janna Holmstedt

Bas: Fernando Honorato  

Instruktioner: 

Ladda gärna ned appen ECHOES.xyz i förväg. Verket når du genom QR-koden, eller länken, nedan. För bästa ljudkvalité rekommenderas att du laddar ned ljudet istället för att streama. Ljudet triggas av din GPS-position och går att höra när du befinner dig i fälten som syns på kartan. Börja i cirkeln utanför herrgården. Verket är på engelska och cirka 10 minuter långt. Det går att pausa ljudspåret, men du kan inte spola tillbaka. Om du blivit störd och vill lyssna från början lämnar du fältet och går in på nytt, eller så kan du helt enkelt avsluta och starta om genom att välja ”stop walk” i appens meny.

https://explore.echoes.xyz/collections/8aRH44oXN1EwfaPM

 

 

In English

This is a geolocated sound composition triggered by your GPS position. It is accessible near the Hammarskog's manor in Hammarskog nature reserve outside Uppsala. You use your own smartphone to listen, through the app ECHOES.xyz. Please bring good headphones for the best experience.

 

If you find a place among the old trees where you can sense the bark, relax and listen, you will be taken on a journey of transformation. The artwork is inspired by Ovid's Metamorphoses, where two people after a long life together get their wish fulfilled – to die at the same time so that one of them does not have to bury the other. Rather than face death, they experience a wondrous transfiguration. The soundscape is composed of sounds generated by the sun, plant photosynthesis, and small animals that are in our vicinity but that we don't often see. The work is a meditation on friendship, grief, love, and of welcoming emotional and physical transformation.

Instructions: 

You can download the app ECHOES.xyz in advance. Use the QR code, or link, to find the sound composition. For the best sound quality it is recommended that you download the sound instead of streaming, and use good headphones. The sound is triggered by your GPS position and can be heard when you are in the zones seen on the map. Start in the circle outside the old mansion. The piece is in English and about 10 minutes long. You can pause the sound, but you cannot rewind. If you have been interrupted and want to listen from the beginning you can either leave the zone and re-enter, or simply click ”stop walk” in the menue and start anew.

 

Sound, voice, composition, images: Janna Holmstedt
Bass: Fernando Honorato

Holmstedt_Metamorphoses_sq.jpg
Holmstedt_Metamorphoses_Welcome_cc.jpg
Holmstedt_Hammarskog_karta.jpg
Holmstedt_Hammarskog_QR.jpg
bottom of page