top of page

Cecilia Björsell är född 1947 i Västergötland, utbildad i Göteborg och Stockholm. Bosatt i Stockholm/ Vårberg. Fil kand och textil utbildning bl a från Steneby konstskola. 

Hon har länge samspelat med Tomas Tranströmers poesi. Sten, träd, moln och vatten förekommer ofta i hans dikter. 

  - Jag känner det som om jag funnit en stig in i Tranströmers rika skog där det finns så många bottnar och nyansrika himlar. Det är både trösterikt och oroande, glädjefyllt och sorgesamt att vara där och jag är så TACKSAM att jag funnit den skogen. Där hörs en kosmisk musik och en eftertänksam, lyssnande tystnad som jag behöver.

"Där, på mossan, ligger stenar.

En av de stenarna är dyrbar.

Den kan förvandla allt

den kan få mörkret att lysa."

UR STIGAR 1973

 

Cecilias verk har ställts ut i olika kyrkor där musikaliska verk varit en viktig del; både kör, solo och instrumentell musik liksom recitation av Tranströmers poesi. 

Utomhusutställningar med fågelsång har också förekommit.

Cecilia arbetar ofta med skulpturala, taktila verk där det finns inslag av rostad plåt, ståltråd, spegelglas, bark och rötter.

En dröm är att göra en taktil utställning med ljud/musik som kan upplevas även av synskadade. 

"Knitting Peace" med Cirkus Cirkör är ett pågående samarbetsprojekt där hon deltagit med verk på Dansens Hus, Berwaldhallen och Armémuseum i Stockholm och på Borås Textilmuseum.

Andra utställningar i urval: Edsvik konsthall, Benhuset, Österåkers konsthall, Uppsala domkyrka, Stockholms konserthus.

bottom of page