top of page

Anna-Karin Brus

 

Jag arbetar med collage i olika former. I vanliga fall klipper och klistrar jag ihop två olika bilder, men till utställningen "Konstskådning" har jag gjort på ett annat sätt.

 

I Hammarskog kan man nämligen läsa informationsskyltar om naturreservatet: vad man får och inte får göra, tips på aktiviteter och intressanta fakta om djurlivet på platsen. Jag tycker om den typen av information. Mina bilder består av skyltar - eller snarare tavlor - som liknar dem som redan finns på platsen, jag använder samma formspråk, samma typer av texter och bilder. Skyltarna smälter således in på ett förrädiskt sätt.

 

 

För att knyta detta till mitt vanliga arbetssätt kan man säga att jag betraktat Hammarskog som en "bild" som jag har klistrat in en annan bild i, det är en platsspecifik installation. Det är så jag brukar göra mina collagetavlor. Allting är baserat på verkligheten men det är något som är annorlunda, det finns ett glapp mellan det man ser och det man upplever. 

 

Hemsida

https://haka.nu/anna-karin-brus/

bottom of page