top of page

Episode

I detta projekt rör jag mig mellan en träskulptur/stock med en inristad text på och ett audiovisuellt verk som nås via en länk/QR-kod direkt in till betraktarens telefon. Skulpturen vilar på en stor berghäll bredvid herrgården, och nås via en trappa.

Besökaren kan sitta på stocken, känna på bokstäverna med handen, och se ut över viken. Hammarskog kan upplevas bedövande, naturen är överväldigande. Jag har velat markera en lugn plats för avskildhet, och bjuda in betraktaren till ett verk där man kan, om stunden känns rätt, få en annorlunda meditationsstund som kan väcka tankar kring tillhörighet och vardagliga förnimmelser i våra liv.
www.jessicafaiss.com

bottom of page