top of page

1. 

DET STATISKA BYTESBIBLIOTEKET

Sofie Proos har skapat ett bytesbibliotek med en fast uppsättning boktitlar som direkt anknyter till hennes första intryck av den här platsen. Biblioteket blir till ett alternativ till landskapsmåleri, ett försök att beskriva en plats som en stiliserad framställning av associationer och minnen som landskapet framkallar. Det personliga urvalet av boktitlar representerar konstnärens tolkning av den specifika platsen.

Material: trä, limfärg och oljefärg

2.

DET KOLLEKTIVA BYTESBIBLIOTEKET

Sofie Proos har placerat ett bytesbibliotek med boktitlar som hon valt ut från sina första intryck av den här platsen. Biblioteket blir till ett alternativ till landskapsmåleri som en beskrivning av platsen genom konstnärens urval av böcker. 

Ett personligt urval av böcker som inte bara beskriver enskildheter utan också säger något om avsändaren, men som med tiden blir kollektivets urval. 

Var så god att låna, ta med hem eller lägg till böcker!

Material: Bokhylla och böcker

bottom of page